אסיף לילה: הושענא רבה בבית אבי חי
הכרטיסים אזלו

מעגל שיח ושירה בחצר בית אבי חי, על המעבר מהסוכה הזמנית לבית היציב והבטוח, ועל הארעיות כדרך ותנועה בתוך החיים.

Model.Data.ShopItem : 0 0

עוד בבית אבי חי