יהודים בלילה: מסע בחלומות | מפגש שלישי

26.11.17

יהודים, כמו כל בני האדם, חלמו מאז ומעולם. אולם האם חלום יכול להיחשב
כתשובה לשאלה הלכתית? ומה ההבדל בין המקובלים, החסידים והמתנגדים
ביחסם לחלומות? מסע קצר בחלומות היהודים, ובעיקר בחלומותיו העלומים
והסוערים של רבי נחמן מברסלב.

מרצה: 
הרב אלחנן ניר, ר"מ בישיבת שיח יצחק, עורך מוסף שבת בעיתון
מקור 
ראשון, סופר ומשורר

Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: