תקציר של מפגש בין ארבעה משוררים צעירים, שנערך במסגרת 'עונת הספרות' 2019 בבית אבי חי

ערב שהוקדש לשירת הביכורים של ארבעה משוררים, ולספריהם שראו אור בהוצאת "פרדס":

"יבוא" מאת רוני אלדד
"איך עושה תהום" מאת אבישי חורי
"בזמן שחיכיתי לשמש" מאת אלנתן מיה
"קידת העולם" מאת צופיה הרבנד

Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: