שודר ביום ראשון 8.10, כג תשרי

צילום תמונה עטיפה: דנה בר סמן טוב
Model.Data.ShopItem : 0 8

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: