עומק השיח, מפגש תשיעי | האירוע בשלמותו

10.01.18

שיחות סלון ברזולוציה גבוהה

פרופ' א. ב יהושע, סופר, מחזאי ומאנשי הרוח הבולטים בישראל,
חתן פרס ישראל לספרות ולשירה, ישוחח עם יואב ותומר על המתח המתמיד בין הדת היהודית
ללאומיות היהודית, יבחן את האפשרות לנתק ביניהן ויסקור את ההשלכות של המתח הזה על המציאות
הפוליטית והמדינית בישראל כיום.

Model.Data.ShopItem : 0 0

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: