רבקה נריה בן שחר | חבורת לימוד

06.03.19

הנשים בחברה החרדית מרוויחות, לרוב, הרבה יותר מהגברים. מה הן חושבות על המציאות הכלכלית-חברתית של החברה החרדית בישראל בת זמננו? איך הן תופסות את העבודה שלהן? האם המילה "קריירה" לגיטימית או שעליהן לעבוד רק כדי לפרנס את לומדי התורה?

Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: