חבורת לימוד עם ד"ר עדינה בר שלום | האירוע בשלמותו

14.03.19

אין לך שילוב טוב ויפה יותר מאשר ללמוד תורה ועמל כפיים, אך אל לו לאדם לשקוע רק בזה או רק בזה. ד:ר עדינה בר שלום על המשנה ועל הדרכים לשילוב בין התורה והמעשה.

Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: