גבולות הזהות היהודית במצרים של ימי הביניים

מתוך: סדר בוקר

שאלת "מיהו יהודי", המעסיקה ביתר שאת את החברה היהודית בישראל ובתפוצות כיום, העסיקה יהודים גם מאות שנים לאחור. במהלך הסדרה נדון בדיונים הערים בשאלה זו בימי הביניים, לפי מקורות ממצרים וסביבתה (גניזת קהיר, ספרות השו"ת ועוד). נתבונן בשאלות מהם גבולות הזהות היהודית, מה היחס הראוי לגֵרים הנכנסים ליהדות, ומה בנוגע ליהודים שהמירו דתם.

עבור יהודי מצרים לא היה מדובר בדיונים תיאורטיים בלבד, אלא כאלו שנבעו מדילמות לא פשוטות בפני בני משפחה, חברי קהילה, רבנים, דיינים ופוסקים בחיי היום-יום. נקרא מכתבים משפחתיים, עדויות ושטרות מבתי הדין, ושאלות ותשובות של גאוני בבל ושל הרמב"ם ובנו רבנו אברהם. בסוף הסדרה תעמוד בפנינו תמונה עשירה של האופנים השונים, לעיתים חופפים ולעיתים סותרים, שבהם הגדירו יהודים את גבולות זהותם הקהילתית, במתח שבין ספרות ההלכה לחיי היום-יום.


ד"ר
משה יגור הוא היסטוריון חברתי של יהודי ארצות האסלאם בימי הביניים, והוא מתמקד בחקר מגעים בין-דתיים ועיצוב זהות אישית וקהילתית בקרב יהודי מצרים וסביבתה.

Model.Data.ShopItem : 0 0

_
תוכנית הלימוד היומית של בית אבי חי, בשידור חי בזום מדי בוקר ב-9:00.
סדרות עיון עם מיטב החוקרים והחוקרות במקרא, תלמוד, פילוסופיה יהודית, קבלה ועוד.
 
ההרשמה לצפייה בשיעורים בשידור חי דרך ZOOM. לינק מצורף בכל עמוד סדרה. 
 
 

 

סדרה של מפגשים

מפגשים שהתקיימו

עוד בבית אבי חי